Verzekeringen voor gastouders en ouders

Het opvangen van kinderen brengt risico’s met zich mee. Risico’s die soms aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben. Het is daarom goed om hierbij stil te staan en waar nodig voorzieningen te treffen.

Gastouderbureau Kop van Noord-Holland heeft ten behoeve van de gastouders en gastkinderen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade aan derden waar bovengenoemde aansprakelijk voor zijn tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Dan is er geen dekking. De verzekering is subsidiair.

Dit houdt in dat als eerste de verzekering van de gastouder of het kind aangesproken moet worden. Het is verstandig dat de gastouder op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren het risico van gastouderschap laat aantekenen. Dit is namelijk een ‘betaald’ risico het geen standaard niet gedekt is.

Als gastouders in hun eigen woning kinderen opvangen kan dit door verzekeringsmaatschappijen gezien worden als bedrijfsmatige activiteit. Wij adviseren de gastouder om bij de verzekeringsmaatschappij van de opstal- en inboedelverzekering een schriftelijke bevestiging van dekking van dit risico te vragen.

Veelal zal er geen verhoging van premie zijn. Maar u kunt dit beter vooraf goed regelen dan achteraf in discussie te moeten gaan.

Contracten tussen gastouders, vraagouders en gastouderbureau
Modellen van de contracten tussen gastouderbureau en vraagouders, gastouderbureau en gastouders en tussen gastouders en vraagouders onderling kunt u opvragen bij het gastouderbureau. Deze modellen zijn slechts voorbeelden.