Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleidsplan geeft u een beeld van onze visie van opvoeding binnen de gastouderopvang.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden die u in ons pedagogisch beleidsplan terugvindt, wordt de dagelijkse gang van zaken toegelicht. Ons pedagogisch beleid wordt regelmatig getoetst en zo nodig aangepast.

Klik HIER om ons pedagogisch beleid te openen. Alle gastouders hebben ook een exemplaar ter inzage.