Kleinschalig, betaalbaar en flexibel

Bent u op zoek naar kinderopvang voor uw kind(eren)? Dan kan opvang door een gastouder een oplossing zijn. Gastouderopvang is een kleinschalige erkende vorm van kinderopvang in huiselijke sfeer. Een flexibele vorm van kinderopvang waarbij de ouders in overleg met de gastouder zelf bepalen op welke tijden en welke wijze hun kind(eren) worden opgevangen.

Opvang door een gastouder vindt plaats in een huiselijke situatie en tijdens de opvang betrekt de gastouder de (opvang)kinderen bij de dagelijkse zaken. Gastouderbureau Kop van Noord-Holland bied samen met haar professionele gastouders kinderopvang aan voor kinderen van 0 jaar t/m einde basisschool.

Reguliere gastouderopvang
Het gastouderbureau gaat op grond van uw specifieke wensen op zoek naar een gastouder die bij u past. De gastouder ontvangt de uurvergoeding die u met de gastouder afspreekt.

Gastouder aan huis
Bij Thuisopvang gelden andere wettelijke regels wat betreft het aantal uren opvang en de vergoeding, omdat thuisopvang onder de Regeling Huispersoneel valt. De opvang mag op maximaal 3 dagen per week plaatsvinden, omdat anders premies en loonbelasting moet worden betaald over de gewerkte uren.

Inspectierapport gastouders
De GGD inspecteert de voorziening voor kinderopvang bij de gastouders  op de kwaliteitseisen vanuit de Wet Kinderopvang. De rapporten van deze inspecties zijn openbaar. U kunt de rapporten van de gastouders die zijn aangesloten bij Gastouderbureau Kop van Noord-Holland hier inzien.