Goed om te weten

Tussenschoolse opvang
De opvang tussen de middag bij de gastouder valt niet onder de Wet Kinderopvang en de ouder/verzorger komt niet in aanmerking voor een vergoeding van het rijk.

Kassierfunctie
Alle gastouderbureaus hebben vanaf 2010 de kassiersfunctie. Het betekent dat gastouders alleen nog via het gastouderbureau worden betaald. Ouders mogen dus niet meer rechtstreeks aan gastouders betalen. Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per ouder en gastouder voor welke kinderen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald. De Belastingdienst kan deze administratie controleren.

Opzegtermijn
De opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk te gebeuren. U ontvangt binnen 14 dagen de bevestiging van de opzegging.

Wet Bescherming Persoonsgegevens – WBP
Als Stichting Kinderopvang Den Helder beschermen en bewaken wij alle persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Tevens hebben wij een privacyreglement opgesteld ter ondersteuning van de toepassing binnen Stichting Kinderopvang Den Helder – norm 4.5 van het kwaliteitshandboek.