Kinderopvangtoeslag

Gaat u gebruik maken van geregistreerde gastouderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang.

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt.

Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). www.toeslagen.nl