Wie worden er zoal gastouder?

Het prototype gastouder bestaat niet. Over het algemeen wordt dit werk uitgevoerd door vrouwen die het gastouderschap willen combineren met de zorg voor hun eigen gezin. De bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau selecteert gastouders onder andere aan de hand van de motivatie die mensen hebben om gastouder te willen worden.

Daarbij doet het er niet toe of men oud is of jong, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, alleenstaand of samenwonend, met of zonder eigen kinderen. Wat in elk geval wel nodig is, is plezier in de omgang met kinderen, ervaring in het omgaan met kinderen en voldoende tijd en ruimte om een gastkind een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden.

Heeft u interesse in het gastouderschap vul dan het aanmeldingsformulier voor gastouders in. De medewerkers van het gastouderbureau nemen contact met u op.

Selectieprocedure aspirant-gastouders
Het gastouderbureau selecteert gastouders onder andere op grond van hun ervaring met kinderen, hun motivatie, hun opvoedingsideeën, hun opvangmogelijkheden, de veiligheid en hygiëne van hun huis. De bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau houdt met de aspirant-gastouder een uitgebreid intakegesprek. Op grond van dit gesprek bekijken de medewerkers van het gastouderbureau of de aspirant-gastouder als gastouder in het bestand wordt opgenomen en voldoet aan alle eisen die wettelijk worden gesteld aan een gastouder.

De gastouder moet een verklaring omtrent het gedrag aanvragen voor zichzelf en alle inwonende personen van 18 jaar en ouder. Tevens moeten de verklaringen omtrent het gedrag geregistreerd worden in het personenregister kinderopvang.

De opvang kan pas starten indien de gastouder geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang.