Oudercommissie

De oudercommissie is er als aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers van de kinderen die gebruik maken van gastouderopvang en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie van het Gastouderbureau is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers van de kinderen die gebruik maken van gastouderopvang en zij proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Doordat de opvang van de kinderen allemaal op een andere locatie plaatsvindt, is het niet vanzelfsprekend dat je contact met elkaar hebt. Ook de afstand tussen ouders en het gastouderbureau is wat groter dan bij een reguliere opvanglocatie. De oudercommissie probeert die afstand te overbruggen en het gastouderbureau dichter bij de ouders te brengen.

Bij vragen en knelpunten over het gastouderbureau kunnen ouders bij de oudercommissie terecht.

Als lid van de oudercommissie krijg je o.a. meer inzicht in wat er speelt bij het gastouderbureau, het pedagogisch beleid en kun je advies geven om de kwaliteit te verbeteren. De oudercommissie heeft inspraak in de tariefwijzigingen en zij kunnen bijvoorbeeld een thema-avond voor vraag- en gastouders organiseren.

Heb je interesse om zitting te nemen in de oudercommissie, laat het ons dan weten. Via de oudercommissie kun je als ouder/verzorger meepraten over ontwikkelingen die spelen op het gastouderbureau.