Adviestarieven en richtlijnen 2019

Voor opvang bij de gastouder thuis is het adviestarief € 4,90 per uur per kind. Dit tarief adviseren wij onze gastouders. Gastouders mogen zelf hun tarief vast stellen. Uiteraard informeren wij u vooraf als de gastouder afwijkt van het adviestarief.

Wat kost gastouderopvang bij Gastouderbureau Kop van Noord-Holland?

Uw uiteindelijke uurprijs voor gastouderopvang hangt af van verschillende factoren. Wij proberen het u hier zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De bedragen die wij noemen zijn veelal bruto bedragen, dat wil zeggen dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt.

Uurprijs voor de gastouder

Opvang bij de gastouder thuis:
Het adviestarief is € 4,90 per uur per kind. Dit tarief adviseren wij onze gastouders. Gastouders mogen zelf hun tarief vast stellen. Uiteraard informeren wij u vooraf als de gastouder afwijkt van het adviestarief.

Opvang bij u thuis:
De gastouder komt in uw eigen huis uw kind(eren) opvangen. De tarieven van thuisopvang zijn afhankelijk  van het wettelijk minimum uurloon.

Voor opvang bij de ouder/verzorger thuis is de richtlijn

 • € 10,35 per uur:
 • € 11,18 per uur incl. vakantiegeld of
 • € 12,53 per uur incl. vakantie geld + vakantie uren

Deze keuze kunt u maken na overleg met uw gastouder en het gastouderbureau.

Bij thuisopvang van 1 kind komt dit op € 12,53 per uur per kind
Bij thuisopvang van 2 kinderen komt dit op € 6,27 per uur per kind
Bij thuisopvang van 3 kinderen komt dit op € 4,18 per uur per kind

Het gastouderbureau adviseert tijdens de nacht (van 24.00 tot 07.00 uur) geen uurvergoeding in rekening te brengen. Indien de gastouder en ouder/verzorger in onderling overleg afwijken van de adviestarieven en richtlijnen dienen zij dit kenbaar te maken aan het gastouderbureau in verband met de kassierfunctie die het gastouderbureau vervult.

Bureau- en organisatiekosten

Naast de opvangvergoeding en eventuele andere onkosten voor uw gastouder, bent u maandelijks het gastouderbureau bureau- en organisatiekosten verschuldigd. Wij werken met een vast tarief van € 60,10 per maand per kind. Ook als u een maand geen opvang bij de gastouder afneemt bent u ons de bureau- en organisatiekosten verschuldigd.

Een rekenvoorbeeld:

De ouders van Jeroen (2,5 jaar) nemen 48 uur per maand opvang af bij gastouder Mieke.

Het tarief van gastouder Mieke is € 4,90

 48 x € 4,90 =    € 235,20 de opvangvergoeding voor gastouder Mieke

                        €   60,10 maandelijkse bureau- en organisatiekosten

                        €  295,20 totale bruto kosten

                        €     6,15 gemiddelde bruto uurprijs voor de ouders van Jeroen

 Stel u heeft een gezamenlijk inkomen van 40.000,-. Dan betaalt u € 295,20  bruto kosten. Na aftrek van de kinderopvangtoeslag betaalt u maandelijks zelf € 38,97 netto. Dat betekent dat u € 0,56 netto per uur betaalt.

*        bestaat uit: gemiddelde uurprijs gastoudervergoeding € 4,90 en bureau- en organisatiekosten
**      afrondingsverschil in kinderopvangtoeslag is mogelijk
***    bestaat uit: eigen bijdrage na verrekening van de kinderopvangtoeslag

De opvang tussen de middag voor kinderen vanaf 4 jaar die de basisschool bezoeken valt niet onder de Wet Kinderopvang. De ouder heeft over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag.

Onkosten gerelateerd aan de opvang
Onderstaande onkosten vallen niet onder de Wet Kinderopvang en kunnen daarom niet in het uurtarief van de gastouder worden meegenomen. Hierover worden, voorafgaande aan de opvang, afspraken over gemaakt tussen gastouder en ouder/verzorger.

Broodmaaltijd € 0,85
Warme maaltijd € 1,80
Tussendoortje € 0,75
Kilometervergoeding € 0,21


Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw gezamenlijk inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Het maximum tarief voor kinderopvangtoeslag is vastgesteld op € 6,15 per uur.

Wie ontvangt er kinderopvangtoeslag

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • U werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een
  re-integratietraject of een verplichte inburgeringcursus.
  Dit geldt ook voor uw partner.
 • Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang

Waarom betaalt u bureau- en begeleidingskosten

Wat doen de medewerkers op het gastouderbureau, waarom betaalt u de maandelijkse bureaukosten?

Een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Werving en selectie van de gastouders.
 • Intake-, koppelings-, en meerdere evaluatiegesprekken met ouders (aan huis).
 • Begeleiding van gast- en vraagouders o.a. minimaal 2 huisbezoeken per jaar.
 • Vervangende (nood)opvang zoeken/ regelen.
 • Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen (kinderopvangregister), GGD controle, registratie LRKP.
 • Kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering).
 • Jaaropgaaf ouder en gastouder verzorgen.
 • Deskundigheidsbevordering: o.a. door middel van EHBO training/herhalingsbijeenkomsten, verplichte bijscholing van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op pedagogisch en communicatie gebied, advies en begeleiding.
 • Ondersteuning van gastouders bij pedagogische vernieuwing.
 • Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen.
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van/in de gastouderopvang.
 • Overleg voeren met de oudercommissie GOB.
 • Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen).

 

 

 

Indicatief

Bovenstaande berekening is een indicatie.
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

icn pijlLees meer over: