Adviestarieven en richtlijnen 2022

Voor opvang bij de gastouder thuis is de richtlijn tussen de € 5,- en € 6,- per uur per kind. Gastouders mogen zelf hun tarief vast stellen. Het tarief voor de diensten en begeleiding van het gastouderbureau is € 66,- per maand per kind.

Wat kost gastouderopvang bij Gastouderbureau Kop van Noord-Holland?

Uw uiteindelijke uurprijs voor gastouderopvang hangt af van verschillende factoren. Wij proberen het u hier zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De bedragen die wij noemen zijn veelal bruto bedragen, dat wil zeggen dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt.

Uurprijs voor de gastouder

Uurprijs voor de gastouder
Gastouders mogen zelf hun tarief vast stellen. De richtlijn in 2022 ligt tussen € 5,00 en € 6,00.
Wanneer de gastouder bij u thuis opvang biedt ligt de richtlijn tussen de € 13,00 en € 15,00 per uur ongeacht het aantal kinderen dat aanwezig is.

Tarief diensten & begeleiding Gastouderbureau
Naast de opvangvergoeding en eventuele andere onkosten voor uw gastouder, bent u maandelijks kosten verschuldigd voor de diensten en begeleiding van het gastouderbureau verschuldigd. Wij werken met een vast tarief van € 66,00 per maand per kind. Ook als u een maand geen opvang bij de gastouder afneemt bent u ons de bureau- en organisatiekosten verschuldigd.

Een rekenvoorbeeld:

De ouders van Jeroen (2,5 jaar) nemen 70 uur per maand opvang af bij gastouder Mieke.

Het tarief van gastouder Mieke is € 5,50

70 x € 5,50 =    €  385,00 de opvangvergoeding voor gastouder Mieke
                         €    66,00 maandelijkse bureau- en organisatiekosten
                         €  451,00 totale bruto kosten
                         €     6,44 gemiddeld bruto uurtarief voor de ouders van Jeroen

 

Stel u heeft een gezamenlijk inkomen van 40.000,-. Dan betaalt u € 451,00  bruto kosten. Na aftrek van de kinderopvangtoeslag
betaalt u maandelijks zelf € 53,67 netto. Dat betekent dat u € 0,77 netto per uur betaalt.

Gezamenlijk inkomen Bruto opvangkosten Bruto uurtarief* Kinderopvang toeslag** Resterende eigen bijdrage Netto uurtarief***
16.000  €      451,00  €     6,44  €           432,96  €                     18,04  €       0,26
32.000  €      451,00  €     6,44  €           414,47  €                     36,53  €       0,52
40.000  €      451,00  €     6,44  €           397,33  €                     53,67  €       0,77
48.000  €      451,00  €     6,44  €           377,49  €                     73,51  €       1,05
64.000  €      451,00  €     6,44  €           344,56  €                   106,44  €       1,52
80.000  €      451,00  €     6,44  €           292,70  €                   158,30  €       2,26

*        bestaat uit: gemiddeld uurtarief gastoudervergoeding € 5,50 en het Tarief diensten & begeleiding Gastouderbureau
**      afrondingsverschil in kinderopvangtoeslag is mogelijk
***    bestaat uit: eigen bijdrage na verrekening van de kinderopvangtoeslag

De opvang tussen de middag voor kinderen vanaf 4 jaar die de basisschool bezoeken valt niet onder de Wet Kinderopvang. De ouder heeft over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw gezamenlijk inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Het maximum tarief voor kinderopvangtoeslag is vastgesteld op € 6,52 per uur.
Zowel de kosten voor de gastouder als voor het gastouderbureau kunt u opgeven bij de belastingdienst.

Wie ontvangt er kinderopvangtoeslag

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • U werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een
  re-integratietraject of een verplichte inburgeringcursus.
  Dit geldt ook voor uw partner.
 • Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang

 

Voor welke diensten en begeleiding betaald u het gastouderbureau?
Wat doen de medewerkers op het gastouderbureau, waarom betaalt u de maandelijkse bureaukosten?
Een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Werving en selectie van de gastouders.
 • Intake-, koppelings-, en meerdere evaluatiegesprekken met ouders (aan huis).
 • Begeleiding van gast- en vraagouders o.a. minimaal 2 huisbezoeken per jaar.
 • Vervangende (nood)opvang zoeken/ regelen.
 • Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen (kinderopvangregister), GGD controle, registratie LRKP.
 • Kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering).
 • Jaaropgaaf ouder en gastouder verzorgen.
 • Deskundigheidsbevordering: o.a. door middel van EHBO training/herhalingsbijeenkomsten, verplichte bijscholing van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op pedagogisch en communicatie gebied, advies en begeleiding.
 • Ondersteuning van gastouders bij pedagogische vernieuwing.
 • Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen.
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van/in de gastouderopvang.
 • Overleg voeren met de oudercommissie GOB.
 • Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen).

 

 

 

 

Indicatief

Bovenstaande berekening is een indicatie.
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

icn pijlLees meer over: