Adviestarieven en richtlijnen 2024

Voor opvang bij de gastouder thuis is de richtlijn tussen de € 5,50 en € 6,50 per uur per kind. Gastouders mogen zelf hun tarief vast stellen. Het tarief voor de diensten en begeleiding van het gastouderbureau is € 72,80 per maand voor het eerste kind. Voor het tweede en opvolgende kind betaalt u € 62,80 per maand per kind.

Wat kost gastouderopvang bij Gastouderbureau Kop van Noord-Holland?

Uw uiteindelijk uurtarief voor gastouderopvang hangt af van verschillende factoren. Wij proberen het u hier zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De bedragen die wij noemen zijn meestal bruto bedragen. Dat wil zeggen dat de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt hier nog vanaf gaat.

 1. Uurtarief voor de gastouder
  Gastouders mogen zelf hun tarief vast stellen. De richtlijn in 2024 ligt tussen € 5,50 en € 6,50.
 2. Tarief diensten & begeleiding Gastouderbureau
  Naast de opvangvergoeding en eventuele andere onkosten voor uw gastouder, betaalt u elke maand een bedrag voor de diensten en begeleiding van het gastouderbureau verschuldigd. Wij werken met een tarief van € 72,80 per maand voor het eerste kind. Voor het tweede en opvolgende kind betaalt u € 62,80 per maand per kind.
  Het tarief voor het tweede en opvolgende kind wordt gekoppeld aan het oudste kind. Wanneer het tweede of opvolgende kind start, wordt het nieuwe tarief per de eerste van de opvolgende maand aangepast voor het al geplaatste kind.
  Ook als u een maand geen opvang bij de gastouder afneemt, betaalt u ons bent u ons de bureau- en organisatiekosten.

Een rekenvoorbeeld:
De ouders van Jeroen (2,5 jaar) nemen 70 uur per maand opvang af bij gastouder Mieke.
Het tarief van gastouder Mieke is € 6,50

 70 x € 6,50 =    €  455,00 de opvangvergoeding voor gastouder Mieke
                         €    72,80 bureau- en organisatiekosten per maand
                         €  527,80 totale bruto kosten
                         €     7,54 gemiddeld bruto uurtarief 

 1. Onkosten gerelateerd aan de opvang
  Onderstaande onkosten worden niet in het uurtarief van de gastouder meegenomen. Hierover maken gastouder en ouders van te voren afspraken.
Broodmaaltijd € 0,95
Warme maaltijd € 2,00
Tussendoortje € 0,80
Kilometer vergoeding € 0,21
 1. Kinderopvangtoeslag
  Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw gezamenlijk inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Het maximum tarief voor kinderopvangtoeslag is vastgesteld op € 7,53 per uur.
  De kosten voor de gastouder en die voor het gastouderbureau geeft u op bij de belastingdienst.
  De opvang tussen de middag voor kinderen vanaf 4 jaar die de basisschool bezoeken valt niet onder de Wet Kinderopvang. De ouder heeft over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag.

  Wie ontvangt kinderopvangtoeslag?
  Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als:
  – U werkt, een opleiding volgt of een traject volgt om de kans op werk te vergroten, bijvoorbeeld een
  re-integratietraject of een verplichte inburgeringcursus.
  Dit geldt ook voor uw partner.
  – Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang
 1. Voor welke diensten en begeleiding betaalt u het gastouderbureau?
  Wat doen de medewerkers op het gastouderbureau, waarom betaalt u de maandelijkse bureaukosten?
  Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 • Werving en selectie van de gastouders.
 • Intake-, koppelings-, en meerdere evaluatiegesprekken met ouders (aan huis).
 • Begeleiding van gast- en vraagouders o.a. minimaal 2 huisbezoeken per jaar.
 • Vervangende (nood)opvang zoeken/ regelen.
 • Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen (kinderopvangregister), GGD controle, registratie LRKP.
 • Kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering).
 • Jaaropgaaf ouder en gastouder verzorgen.
 • Deskundigheidsbevordering: met EHBO training/herhalingsbijeenkomsten, verplichte bijscholing van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op pedagogisch- en communicatiegebied, advies en begeleiding.
 • Ondersteuning van gastouders bij pedagogische vernieuwing.
 • Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen.
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van/in de gastouderopvang.
 • Overleg voeren met de oudercommissie GOB.
 • Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen).

 

 

 

 

 

 

Indicatief

Bovenstaande berekening is een indicatie.
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

icn pijlLees meer over: