Welke voordelen heeft gastouderopvang?

De flexibele opvangtijden en de huiselijke sfeer zijn voordelen die veel ouders noemen. Daarnaast is het goed te weten dat u gebruik maakt van erkende kinderopvang. Hierdoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. We hebben de voordelen en werkwijze hieronder voor u op een rijtje gezet.

  • U bepaalt zelf de opvangtijden in overleg met de gastouder. Uw kind kan eventueel de nacht of (een gedeelte van) het weekeinde doorbrengen in een gastgezin. Dit kan een uitkomst zijn als u onregelmatige werk- of studietijden heeft.
  • Uw kind wordt opgevangen in huiselijke kring. Dit kan van belang zijn voor kleine kinderen die (nog) niet toe zijn aan grote groepen kinderen om zich heen, voor kinderen die na school thuis een rustpunt nodig hebben en voor kinderen die zich het lekkerste voelen in een gezinssituatie.
  • Opvang bij gastouders is mogelijk voor kinderen van 0 tot einde basisschoolleeftijd. Broertjes en zusjes kunnen dus samen in hetzelfde gastgezin worden ondergebracht.
  • Uw kind heeft steeds te maken met dezelfde gastouder(s).
  • De gastouders krijgen deskundige pedagogische ondersteuning.
  • Ook bij ziekte van uw kind kan de opvang, mits de gastouder daar geen bezwaar tegen heeft, gewoon doorgaan.
  • U komt in aanmerking voor een vergoeding van de overheid door middel van de kinderopvangtoeslag.

 

Zó werkt het
Nadat u als ‘vraagouder’ het aanmeldingsformulier vraagouder van het gastouderbureau heeft ingevuld, ondertekend en opgestuurd, neemt de bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau contact met u op. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats bij u thuis.

In dit gesprek komen al wensen en eisen aan de orde over de opvang van het kind. Denk hierbij aan opvangtijden en -dagen, de buurt, opvoedingsideeën, gewoontes en bijzondere omstandigheden van uw kind. Op basis van deze gegevens gaat de bemiddelingsmedewerkster op zoek naar de meest geschikte gastouder. Denkt de bemiddelingsmedewerkster die gevonden te hebben, dan doet zij telefonisch een voorstel aan u en gastouder. Gaan beiden op het voorstel in, dan volgt er een kennismakingsgesprek tussen u en de gastouder.

Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek bij u thuis krijgt u een goede indruk van de gastouder. En omgekeerd: de gastouder leert ook u kunnen. Hoe ziet het gezin eruit? Hoe gaan ze met elkaar om? Spreekt het mij aan? Heb ik er een goed gevoel over om met hen afspraken te maken? De bemiddelingsmedewerkster is niet aanwezig bij dit gesprek.

Na het kennismakingsgesprek nemen gastouder en vraagouder contact op met het gastouderbureau. Beiden vertellen hoe ze de kennismaking hebben ervaren. Wanneer het klikt tussen de vraagouder en de gastouder en er bij beide partijen voldoende vertrouwen is dat het kind naar tevredenheid kan worden opgevangen, wordt een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek, waarbij de bemiddelingsmedewerkster van het gastouderbureau aanwezig is.

Is er twijfel bij de vraagouder of de gastouder, dan gaat de bemiddelingsmedewerkster voor u op zoek naar een andere gastouder.

Koppelingsgesprek tussen gastouder en ouder(s)/verzorger(s)

Tijdens het koppelingsgesprek (bij de gastouder thuis) worden nauwkeurig afspraken gemaakt betreffende de opvanguren en specifieke eisen ten aanzien van de verzorging van uw kind. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen vraagouder en de gastouder. Tevens ondertekent de vraagouder in dit gesprek een contract met het gastouderbureau.

Vervolgens wordt er een betaalde proefperiode afgesproken van 8 weken. Uiteraard kunnen zowel de gast- als de vraagouder tijdens de proefperiode verzoeken of de bemiddelingsmedewerkster extra langs komt. Tijdens de proefperiode kunnen de gastouder en ook de vraagouder de opvang, om wat voor reden dan ook, met onmiddellijke ingang stopzetten. Na de proefperiode volgt een evaluatiegesprek en begint de daadwerkelijke koppeling met een opzegtermijn van één maand.

Inspraak en ouderbetrokkenheid
Als ouder/verzorger bent u natuurlijk benieuwd hoe de gastouders en het gastouderbureau inspelen op de behoeften en vorming van uw kind. Voor ouders en verzorgers is het mogelijk om hierop actief invloed uit te oefenen als lid van de oudercommissie (OC). Ook ons gastouderbureau heeft een oudercommissie. Kijk voor meer informatie bij Oudercommissie Gastouderbureau Kop van Noord-Holland.