Van Den Helder tot en met Schagen

Gastouderbureau Kop van Noord-Holland biedt u professionele, betrokken en kleinschalige gastouderopvang in de Kop van Noord-Holland. Wij helpen u graag een gastouder te vinden in onder meer de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Sinds 1995 bieden wij gastouderopvang voor kinderen van 0-12 jaar bij u thuis, gastouder aan huis, of bij de gastouder.

Alle gastouders van Gastouderbureau Kop van Noord-Holland zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Elke gastouder beschikt over de juiste pedagogische vaardigheden. U kunt de registratienummers en de GGD-rapporten van onze gastouders terugvinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Wie zijn wij?

Wanneer u contact opneemt met Gastouderbureau Kop van Noord-Holland dan krijgt u een van onze bemiddelingsmedewerksters aan de lijn. Marjolein en Jolanda lichten graag toe wat het gastouderbureau kan doen voor u als gastouder of ouder met een opvangvraag.

Wat doet Gastouderbureau Kop van Noord-Holland

Wat doen de medewerkers op het gastouderbureau, waarom betaalt u de maandelijkse bureaukosten?

Een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Werving en selectie van de gastouders.
 • Intake-, koppelings-, en meerdere evaluatiegesprekken met ouders (aan huis).
 • Begeleiding van gast- en vraagouders o.a. minimaal 2 huisbezoeken per jaar.
 • Vervangende (nood)opvang zoeken/ regelen.
 • Jaarlijkse RIE (risico inventarisatie en evaluatie) op het opvangadres.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen (kinderopvangregister), GGD controle, registratie LRK.
 • Kassiersfunctie (financiële afhandeling, facturering).
 • Jaaropgaaf ouder en gastouder verzorgen.
 • Deskundigheidsbevordering: o.a. door middel van EHBO training/herhalingsbijeenkomsten, verplichte bijscholing van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op pedagogisch en communicatie gebied, advies en begeleiding.
 • Ondersteuning van gastouders bij pedagogische vernieuwing.
 • Landelijke en regionale contacten onderhouden om ontwikkelingen te volgen.
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van/in de gastouderopvang.
 • Overleg voeren met de oudercommissie GOB.
 • Certificering van het bureau (protocollen, werkwijzen)
 • Aansluiten bij themabijeenkomsten en activiteiten van SKDH (Stichting Kinderopvang Den Helder)