Stopt u met werken of wordt u werkeloos?

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkeloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Bij veel ouders heerst de gedachte dat zij drie maanden na hun werkloosheid geen recht meer hebben op kinderopvang. Dat hoeft echter niet zo te zijn!

Ouders die worden ontslagen of om een andere reden stoppen met werken, hebben nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Deze drie maanden gaan in op de eerste dag dat één van de ouders niet meer werkt. Na deze drie maanden vervalt het recht op kinderopvangtoeslag. Hebben ouders minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar (gerekend over het hele jaar) recht op is, dan mogen deze uren ook ná de drie maanden gebruikt worden voor kinderopvang met Kinderopvangtoeslag
tot aan het einde van het jaar.

De volgende situaties zijn mogelijk:

U gaat binnen 3 maanden weer werken:
Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekeningom te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen of neem contact op met één van onze medewerkers voor meer informatie.

U volgt binnen 3 maanden een opleiding, een re-integratietraject via de gemeente of UWV, of een verplichte inburgeringscursus:
Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die in uw contract met de kinderopvanginstelling staan. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen of neem contact op met één van onze medewerkers voor meer informatie.

U gaat binnen 3 maanden niet werken, en u volgt geen opleiding, re-integratietraject via de gemeente of UWV, of verplichte inburgeringscursus:
U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Tenzij u minder opvanguren hebt afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt. U mag deze uren dan ook na de 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn.

In het algemeen hanteert de Belastingdienst de regel dat ouders na het verliezen van een baan nog drie maanden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Er is echter een uitzondering op deze regel, waar veel ouders niet van weten. Dat heeft tot gevolg dat ouders de kinderopvang vroegtijdig stoppen, terwijl zij nog wel recht op kinderopvangtoeslag hebben. De uitzondering is dat als ouders minder opvanguren hebben afgenomen dan waar zij naar rato recht op hebben, dan mogen de ouders de uren die ‘over’ zijn ook na die drie maanden nog gebruiken. Dit kan tot het einde van het lopende jaar.

Voorbeeld:
Stel dat ouders in 2013 recht hebben op kinderopvangtoeslag over 230 uur per maand maar ze gebruiken er per maand 150; dan houden zij 80 uur per maand ‘over’. Als één van de ouders per 1 april 2013 stopt met werken, hebben de ouders daarna in principe nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Zij hebben in totaal dus recht op 6 maanden (januari t/m juni) x 230 uur is 1380 uur. Er is daadwerkelijk afgenomen 6 maanden x 150 uur is 900 uur. De opgebouwde ‘buffer’ is dan 1380 – 900 = 480 uur en dat aantal mag tot 31 december van dat jaar nog gebruikt worden. In dit voorbeeld kan de huidige opvang dus doorlopen tot begin oktober 2013.

Let op!
In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van het maximum van 230 uur per maand. Om dit rekenvoorbeeld goed toe te kunnen passen in uw persoonlijke situatie, is het belangrijk om rekening te houden met het maximale aantal uren waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit is 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder voor het kinderdagverblijf en 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder voor de BSO.

Stel dat de minst werkende ouder 25 uur per week werkt. Per jaar is dit 52 weken x 25 uur = 1300 uur.
U krijgt dan kinderopvangtoeslag over maximaal de onderstaande uren:
Kinderdagverblijf: 1300 x 140% = 1820 uur per jaar (151,6 uur per maand)
BSO: 1300 x 70 % = 910 uur (75,8 uur per maand)

Dit aantal uren vergelijkt u met het aantal daadwerkelijk afgenomen uren en dan weet u hoe groot uw buffer is.

Neemt u voor vragen of hulp bij de berekening gerust contact met ons op.

U gaat in de loop van het jaar weer werken.
Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Dan kunt u opnieuw kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Maak een proefberekening op Toeslagen.nl om te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen.