Veelgestelde vragen gastouders coronavirus

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen van de gastouders bijgehouden met betrekking tot het coronavirus. Houdt deze pagina regelmatig in de gaten. Wij proberen de vragen steeds aan te vullen.

Voor de veelgestelde vragen naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. het Coronavirus, verwijzen wij u naar onze pagina met veelgestelde vragen.

Belangrijke berichten:

Compensatieregeling Gastouderbureaus en gastouders ( 20 april 2020 16.23 uur)

Kamerbrief kinderopvang-en-covid-19-update-noodopvang-en-compensatie-eigen-bijdrage-ouders (20 april 2020 16.23 uur)

Perspectief vanuit Toezicht GGD (31 maart 2020 13.47 uur)

De belangrijkste vragen en antwoorden over gastouderopvang (30 maart 2020, 9.40 uur Update 14 april 2020)

NOS bericht over compensatieregeling (20 maart 2020, 17:58 uur)

Persbericht BMK, BK en Boink over compensatieregeling (20 maart 2020, 20:00 uur)

Veelgestelde vragen naar aanleiding van compensatieregeling 20 maart 2020 (23 maart 2020)

 

Nieuwsbericht 18 maart 2020 – Interview Regio Noordkop

Nieuwsbericht 17 maart 2020 – SKDH zet volgende stap in noodkinderopvanglocaties

Nieuwsbericht 16 maart 2020 – Maatregelen n.a.v. persconferentie van 15 maart 2020

Vragen en antwoorden vindt u ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

 

Ik heb 3 kinderen die normaal alleen de BSO uren afnamen, verder heb ik geen andere contracten lopen. Hun ouders hebben een cruciaal beroep en willen dat ik de kinderen nu hele dagen opvang. Krijg ik deze uren betaald?
De ouders betalen hun factuur gewoon door voor de reguliere BSO uren. Die uren krijg je doorbetaald. De extra uren die nodig zijn voor hele dag opvang bieden vallen onder noodopvang. Dit wordt niet standaard vergoed, maar wordt gecoordineerd door de gemeente.
Hiervoor kan het GOB contact opnemen met de gemeente om de situatie voor te leggen en te bepalen of de gastouder de noodopvang van deze ouders/kinderen mag doen. 

De gemeente kijkt (evtentueel i.s.m. GOB) of er alternatieve noodopvang beschikbaar is in de omgeving, bijvoorbeeld bij een andere gastouder die meer uren beschikbaar heeft of kinderdagopvang of basisschool. De gemeente kijkt daarbij naar de beschikbare opvang en financien, maar zeker ook naar de emotionele veiligheid van de kinderen. Afhankelijk van de beoordeling en de mogelijkheden van de gemeente kunnen de extra uren noodopvang vergoed worden bij de gastouder. Dit kan dus per gemeente en per geval verschillen.

Aan welke kinderen mag ik opvang bieden?
Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe worden opgevangen.

Wat als de ene ouder wel in een cruciale beroepsgroep werkt, maar de partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Heb ik als gastouder recht op doorbetaling als er geen opvang plaats kan vinden?
Ja, volgens de huidige berichtgeving heeft de gastouder recht op doorbetaling.
– De ouders worden geadviseerd om de opvang te betalen zoals zij dat altijd doen;
– De gastouder registreert vanaf maandag 16 maart t/m 6 april de al afgesproken uren;
– Ouders hoeven niets aan te passen bij de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, deze wordt doorbetaald;
– Ouders hoeven geen wijzigingen door te geven of kinderopvang stop te zetten.

Mag ik een kind opvangen met milde gezondheidsklachten?
Nee het advies is om kinderen met milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden) niet op te vangen.
Als de klachten verergeren moeten ouders telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.