Met (voor)lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling! De basis voor lezen en leesplezier wordt al in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, blijken gemotiveerd om te leren lezen. Ze zijn ook taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan kinderen die weinig zijn voorgelezen. Daarom is aandacht voor boeken en voorlezen ook in de kinderopvang van groot belang.

Tijdens de Voorleesdagen staat het Prentenboek van het Jaar 2022 centraal: Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Maar eerst ving ik een monster is een ode aan het voorlezen. Het laat prachtig zien hoe ouder en kind samen met een verhaal kunnen bezig zijn. Het uitstellen van het daadwerkelijke naar bed gaan is voor veel ouders en kinderen herkenbaar. Dat voorlezen leuk én spannend is en de fantasie prikkelt, komt in dit verhaal mooi naar voren. Het ideale prentenboek voor ieder kind dat nooit genoeg krijgt van voorlezen!
Voorleestips
  • Lees en bekijk hetzelfde boek een paar keer. Het opnieuw lezen van hetzelfde boek geeft het kind houvast en een gevoel van veiligheid. Het geeft het kind de kans om dieper na te denken over het verhaal en om nieuwe woorden te onthouden en te gebruiken. Je zult ervaren dat het kind iedere keer als je het boek voorleest, iets meer begrijpt of herkent uit het boek.
  • Zet bewust pauzes in tijdens het voorlezen van de bladzijden. Maak oogcontact met het kind en praat met elkaar over het verhaal en de illustraties.
  • Geef tijdens het voorlezen het kind de ruimte om te reageren op het geen wat het kind hoort en ziet. Ga in op de reacties van het kind. Alle opmerkingen die het kind maakt over het verhaal zijn oké. Het gaat erom dat jullie in gesprek zijn.
  • Stel stimulerende denkvragen. Dit zijn vragen die het kind aanzetten tot na te denken. Bijvoorbeeld: Wat denk je van..?, Waarom..?, Wat zal er hierna gebeuren..?. Wanneer je een vraag stelt geef je het kind de ruimte om na te denken en te reageren. Ook hierbij geldt, alle antwoorden die het kind geeft zijn oké. Het gaat erom dat jullie in gesprek zijn.
  • Het kind zal zich het best ontwikkelen wanneer het plezier beleeft en actief betrokken is bij het voorlezen. Dit merk je bijvoorbeeld doordat het kind wijst naar de bladzijden en reageert op het verhaal. Merk je dat het kind geen plezier beleeft en niet actief betrokken is? Denk dan na of er misschien nieuwe dingen zijn die je kunt proberen. Zoek bijvoorbeeld met elkaar naar een ander boek of kies voor een ander moment op de dag.
  • Vaak beginnen we in de dreumesleeftijd met voorlezen, voorlezen aan baby’s ligt gezien hun ontwikkelingsbehoeften minder voor de hand maar ook baby’s vinden het fijn om te worden voorgelezen. Ze horen al het verschil in je stem tussen een vraag en een gewone zin. Ze voelen zich geborgen en veilig door de exclusieve aandacht. Bij de jongste kinderen gaat het voornamelijk om het zelf vasthouden van het boek en dit sensomotorisch ontdekken: bekijken, voelen, bladzijdes omslaan et cetera. Houten, kunststof en stoffen boeken zijn hier geschikt voor.
Voor meer tips over boeken, activiteiten en voorlezen verwijzen wij je graag door naar de volgende websites;
Veel voorlees plezier!