De dag van het zelfvertrouwen – 8 Februari 
Het is vandaag de dag van het zelfvertrouwen. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan het zelfvertrouwen van het kind. Een groot zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je groeit een jezelf ontplooit. Daarnaast maakt zelfvertrouwen je weerbaar, minder afhankelijk van de mening van anderen, durf je initiatief te nemen en de wereld te ontdekken.

Hoe kunnen wij binnen de kinderopvang een rol spelen in het zelfvertrouwen van een kind?
Kinderen bouwen tijdens hun kindertijd de basis van hun zelfvertrouwen op. Je hebt als gastouder hier dan ook een belangrijke rol in. De manier waarop jullie met de kinderen omgaan zal voor een deel bepalen hoe de kinderen hun zelfbeeld ontwikkelen. Zelfvertrouwen groeit als we activiteiten tot een succes afronden. Je kunt een kind hierin dan ook ondersteunen door hem/haar de hulpmiddelen te bieden die hij/zij nodig heeft. Wat kun je een kind bijvoorbeeld bieden:
  • Een warm en veilig gevoel geven: Als een kind zich veilig voelt zal hij de wereld stap voor stap ontdekken. Dit omdat hij weet dat er altijd iemand zal zijn die hem kan troosten en beschermen.
  • Het geven van positieve feedback: Iedereen vindt het fijn om te horen dat het goed gaat. Voor kinderen is dit extra belangrijk, hoe meer oog je hebt voor het proces en benoemd wat er goed gaat zal dit beter zijn voor hun zelfbeeld.  Als iets niet lukt zorg er dan voor dat je kinderen complimenten geeft, wat ervoor zorgt dat een kind het zelfvertrouwen krijgt en de moed om het vaker te proberen.
  • Corrigeren: Het kan binnen de opvang voorkomen dat een kind iets doet wat niet mag of wat niet leuk gevonden wordt. Het is belangrijk om een kind hierop terecht te wijzen, want dit draagt ook bij aan het zelfvertrouwen. Omdat je het kind terecht wijst laat je zien dat je op hem let en hem ziet (veiligheid). Het is echter wel belangrijk om op een positieve manier te reageren op het ongewenste gedrag. Bijvoorbeeld het gebruik van de ik-boodschap van de Gordon-methode en het bieden van alternatieven.
  • Respect: Het is belangrijk om rekening te houden met de wensen en behoeftes van de kinderen. Ze geven vaak zelf hun grenzen aan en worden daardoor weerbaarder. De mening van de kinderen is goed om naar te luisteren. Door hier gehoor aan te geven zorg je ervoor dat kinderen zich kunnen ontplooien omdat ze zelf keuzes kunnen en mogen maken.
  • Structuur: Door duidelijke regels en grenzen op de groep te stellen hebben de kinderen een kader waarin ze werken, dit zorgt voor meer houvast. Het ritme en regelmaat op de groep zorgen er dan weer voor dat ze zich minder onzeker voelen omdat ze weten wat er van hun verwacht wordt.

Team Pedagogiek SKDH