Vandaag is het ‘de grote rekendag’, binnen het onderwijs staat deze dag geheel in het teken van rekenen. Kinderen van de basisschool gaan op een onderzoekende en speelse manier opdrachten uitvoeren waarbij ze op verschillende manieren kennis maken met rekenen, want rekenen is niet alleen getallen! Laten wij dit ook binnen GOBNH doen!

Voor jonge kinderen is het misschien nog wel te vroeg om te beginnen met het uitrekenen van sommen. Maar je kan wel beginnen met de ontluikende gecijferdheid. Dit is de ontwikkeling van reken-wiskundige kennis en vaardigheden. Met jonge kinderen kun je op een ontdekkende, experimenterende en onderzoekende manier ervaring op doen met verschillende rekenaspecten zoals vergelijken, meer en minder, groot en klein en getallen.

Jullie zijn hier onbewust al mee bezig, we zien dit al vaak terug binnen jullie opvang. Jullie tellen bijvoorbeeld de kinderen of zingen een vrolijk lied waarin een tel rij wordt genoemd. Of tijdens het opruimen wordt er een beroep gedaan op het ruimtelijk inzicht omdat materialen op, onder, naast, boven, achter in de ruimte kunnen liggen. Door deze woorden tijdens het opruimen te benoemen stimuleer je zowel de taal- als de rekenkundige ontwikkeling.

 

Jullie doen toch ook mee met ‘De grote rekendag’?

Rekenen is net als taalvaardigheden zoals lezen en schrijven een belangrijke vaardigheid om je te redden in de wereld. Hoe eerder je daar mee begint, hoe meer profijt je ervan zult hebben in de toekomst. We willen jullie vragen om mee te doen met de ‘De grote rekendag’. Kijk eens of je deze dag een of twee rekenactiviteiten kunt aanbieden. Bijvoorbeeld samen blokken stapelen, samen een bouwplaats maken, een gesprek over de inhoud van beker ‘Wie heeft er het meest of het minst in zijn glas?’, het benoemen van verschillen en overeenkomsten van de plastic dieren op de groep Etc. Het thema van de grote rekendag is: ‘Bouwavonturen’.

 

We wensen jullie vandaag een ontzettend leuke dag, het is natuurlijk belangrijk om niet alleen vandaag stil te staan bij jullie rekenavonturen op de groep. We zien graag jullie verhalen en foto’s tegemoet.

Team Pedagogiek