Gisteravond heeft de eerste groep van 15 gastouders een training over het gastouder specifiek werkplan gevolgd. In het voorjaar van 2016 hebben alle gastouders een nieuwe werkmap gekregen waarin het gastouder specifiek werkplan geïntroduceerd is. Hiermee voldoen onze gastouders aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt.

Dagindeling bij de gastouder

In het werkplan wordt de dagindeling van de gastouder beschreven aan de hand van de rituelen die zij hanteert tijdens de opvang. Na de eerste training over dit onderwerp zijn gastouders thuis aan de slag gegaan met het schrijven van hun eigen werkplan. De gastouders zijn gevraagd om 5 rituelen uit te werken en deze werden tijdens de training gisteravond met elkaar besproken.

Ook is er gekeken of het format vanuit het gastouderbureau voldoende aansluit bij de realiteit en hebben we het gehad over het verschil tussen regels en afspraken. De gastouders gaan nu aan de slag met het afronden van hun eigen werkplan. Eind oktober en in november zijn de trainingen voor de andere gastouders.