U bevindt zich in de bibliotheek

Een beschermde omgeving speciaal voor onze gastouders

In de bibliotheek vindt u:

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de bibliotheek of suggesties? Neem in dat geval contact met ons op.

 

ABC | Achtergrondinformatie

Het ABC bevat bijlagen bij het Pedagogisch Beleid en het Format Pedagogisch Werkplan.

Deze bijlagen met ‘achtergrondinformatie’, kunnen de gastouder helpen om het eigen handelen te evalueren en (desgewenst) bij te stellen.

ABC Aandacht voor signalen; toestemmingsverklaring extern
ABC Gordon methode
ABC Opbrengstgericht werken in vier stappen
ABC Pedagogische basisdoelen
ABC SAMEN… ‘ik+jij=SAMEN…Wij!’ GOB
ABC Sensitief-responsief GOB
ABC Speel-leeractiviteiten GOB
ABC Vier pedagogische basisdoelen
ABC ‘Wensen gastouders

 

ABC | Inspiratie

Het ABC bevat bijlagen bij het Pedagogisch Beleid en het Format Pedagogisch Werkplan

Deze bijlagen met ‘inspiratie’; deze zijn bedoeld de gastouders te inspireren, ze ondersteunen of verduidelijken het beleid.

ABC Honderd talen gedicht
ABC PIKLER in het kort GOB 
ABC Verschonen in 8 stappen GOB